letecké kamery iXU/iXU-RS 1000

100 MP ROZLIŠENÍPři 100 megapixelech iXU kamery poskytují 11,608 pixelů napříč směru letu, což je o 12% více než u dříve dostupných leteckých kamerových systémů středního formátu při srovnatelné  velikosti  elementu  na  čipu.
Létání s IXU-RS 1000 nebo IXU 1000 umožňuje uživatelům během letu zachytit při stejně velkém pixelu na zemi (Ground Sample Distance - GSD) širší území, nebo při letu ve stejné výšce, ve srovnání s předchozími modely a snímkovými misemi ještě zlepšit výsledný pixel obrazu na zemi.

PŘESNOST
Skutečně metricky kalibrovanou kameru obdržíme na základě vývoje sofistikované techniky založené na koncepci strukturální integrity každého dílu kamery. Každý návrh kamery a jejich částí prochází důkladným testováním na vibrace a teplotní rozsahy použití. Každá vyrobená kamera je podrobována zkouškám funkčnosti a výkonu, tak jak prochází montážním procesem. Součástí každé kamery je mechanismus, který pevně a bezpečné spojí a uzamče objektiv v těle kamery a fixuje zaostření objektivu na nekonečno. Navzdory vibracím letadla a dynamickým pohybům běžným při vzletu nebo přistání, kterým je kamera obvykle vystavena, kompaktnost a tuhost kamery a objektivu v jeden celek poskytuje kamera měřická data s dokonalou přesností pro mapování a další aplikace vyžadující extrémní přesnost výsledků.

VYSOKÁ CITLIVOST CMOS - PRODLOUŽENÁ PROVOZNÍ DOBA VAŠÍ KAMERY
CMOS technologie kamer IXU-RS 1000 umožňuje snímkovat v různých světelných podmínkách díky širokému expozičnímu rozsahu citlivosti čipu až do 6400 ISO. Pokud se povětrnostní podmínky zhorší, nebo ve dnech, kdy by bylo snímkování s jinými typy senzorů nemožné, kamery založené na CMOS technologii poskytujících nastavení vysoké citlivosti Vám umožní Vaší snímkovou misi splnit.

IR BAND
Kamery PhaseOne IXU-RS 1000 je možné dodat vybavené předobjektivovými filtry pro aplikace snímkování v blízké infračervené oblasti (NIR). Kamera vybavená těmito filtry je vhodná pro celou řadu zemědělských a lesnických aplikací včetně analýzy nedovoleného pěstování drog, určení nejvhodnější doby sklizně, analýzu škod na úrodě způsobené hmyzem, plísněmi nebo nedostatečným množstvím vody nebo živin v půdě.