4 BAND řešení

S rostoucí poptávkou po simultánně pořízených infračervených a barevných leteckých měřických snímcích používaných v zemědělství, vyvinula Firma PhaseONE plně automatické postupy pro snímkování a zpracování 4-pásmových multispektrálních snímků ze dvou leteckých kamer speciálně navržených pro fotogrammetrické letecké práce. Jsou využívány hlavně ke sledování růstu plodin, zdravotního stavu vegetace, znečištění životního prostředí, jakož i k monitorování a hodnocení zdravotního stavu městské zeleně.

NÁMI DODANÝ SYSTÉM ZPŘESNÍ, URYCHLÍ A USNADNÍ VAŠI PRÁCI!
4-pásmové řešení zahrnuje:
+ dvě synchronizované PhaseONE měřické kalibrované kamery (RGB a NIR)
+ speciální základovou desku pro umístění dvou kamer
+ řídící počítač iX, který řídí průběh snímkování
+ program iXCapture, který automatizovaně provádí korekce primárních snímků a automaticky
   vytváří snímky vyjadřující hodnoty vegetačních indexů

JEDNO USPOŘÁDÁNÍ PRO RŮZNÉ APLIKACE
Ideální volba při pořizování 4-pásmových (multispektrálních) leteckých měřických snímků.
+ cenově výhodné řešení (možnosti konfigurace: 100 MP, nebo 80 MP / 60 MP dostupné možnosti
   upgradu pro stávající uživatele kamer)
+ flexibilní řešení - dvě kamery, které mohou být použity buď současně nebo samostatně pro různé
   projekty
+ lehké a kompaktní: snadná instalace na malých leteckých platformách včetně UAV
+ jednoduchý pracovní postup při zpracování snímků s významnou redukcí času stráveného
   postprocessingovými úpravami snímků
+ spolehlivý výstup kvalitních ortofoto a snímků s vysokým prostorovým a radiometrickým
   rozlišením 

UŽIVATELÉ MOHOU VYTVÁŘET NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY
+ 4-pásmové NIR a RGB (RGBN) ve formátu TIFF
+ 3-pásmpvé RGB a CIR snímky ve formátu TIFF
+ NDVI (Normalizovaný vegetační Index) ve formátu TIFF
+ bezdistorzní (korigované) RGB snímky ve formátu TIFF
+ bezdistorzní (korigované) NIR snímky ve formátu TIFF
+ primární RGB snímky ve formátu TIFF
+ primární NIR snímky ve formátu TIFF